Social bookmarks (xt_addthis)

Social bookmarks (xt_addthis)

Art.Nr.: xt_addthis
Zertifiziert:
Ja
Versionsnummer (4.2):
1.0.2
Versionsnummer (5.0):
5.0.0
Kompatibel:
4.2.00, 5.0.xx,
Produktsprache:
Supportsprachen:
Deutsch, Englisch,
Hersteller:
xt:Commerce
Sie sind Reseller? Informationen
über unser Reseller-Programm
Download
Social bookmarks plugin für xt:Commerce 4

Datei Downloads Dateigröße
xt_addthis_1-0-2_04-05-2015.zip 70 0.00 MB